Wywoływacz RA-4 CD-RT

 

 

Duże formaty zdjęć zazwyczaj obrabia się w szerokowałkowych procesorach wywołujących. Są urządzenia takich firm jak: Colenta, Hostert, Kreonit, Sitte itd. Większość nich należy do grupy maszyn rolkowych. Urządzenia te mają zazwyczaj małe przeroby co sprzyja reakcjom utleniania. Dodatkowo system transportu rolkowego wzmacnia ten niekorzystny efekt.Aby zapewnić dobrą obróbkę w takim urządzeniu potrzebne jest użycie właściwej chemii fotograficznej określanej mianem RT (roll transport).

 

Wywoływacz RA-4 RT posiada podwyższoną dawkę regeneracyjną 215 ml/m2 oraz skład chemiczny zapewniający: równomierne wywołanie dużych powierzchni papieru, wiązanie produktów utleniania, przeciwdziałanie zadymieniu, efektywniejsze wykorzystanie poziomu czerni. Temperatura pracy takiego wywoływacza wynosi 35oC.

 

Wybielacz utrwalający BX-RT ma zapewnić bardzo szybką neutralizację wywoływacza przenoszonego przez wywoływacz, przeprowadzić cały leukozwiązek w postać barwnika niebieskozielonego, usunąć całkowicie srebro resztkowe.

Komentarze